Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Presentationer från seminarium om FRAM

Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.

Modellerna som arbetats fram belyser följande tre områden:

  • Fosterövervakning under förlossning 
  • Igångsättning
  • Time-out under pågående förlossning

Vid seminariet berättade grupperna om sina arbeten och hur de vid sina enheter använder/använt modellerna i sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. En ansats till en möjlig generisk modell för förlossningsvården presenterades. En sammanställning av regionens Lex Maria- och klagomålsärenden under de senaste åren som rör förlossningsvården och hur man kan dra lärdom redovisades också.

Vill sprida kunskap om FRAM

Syftet med seminariet var att sprida information om metoden FRAM och resultaten, samt föra en diskussion om hur den information som framkommer under seminariet skulle kunna användas i det pågående kvalitetsarbetet lokalt och regionalt. Seminariet riktade sig till de som leder eller deltar aktivt i arbetet med patientsäkerhet och kvalitet inom förlossningsvården vid SU, NU, SkaS och SÄS, samt till chefläkare i regionen som handhar förlossningsärenden och till relevanta program-/sektorsrådsmedlemmar.

Vid seminariet deltog 19 personer, där varje förlossningsenhet var representerad.

Programmet och presentationer 

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:33