Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Rapport om vårdplatssituationen och patientsäkerhet sommaren 2017

Publicerad:

Sommaren 2017 var ur vårdplatstillgång och beläggningsgrad jämförbar med förra sommaren, som då betecknades som en av de svåraste på många år. Trots detta var upplevelsen av svårigheterna inte lika uttalade. Riskerna för uppkomst av vårdskador har varit hög inom den somatiska slutenvården till följd av den höga beläggningsgraden. Trots detta har inga allvarliga incidenter rapporterats.

Att sommaren förflutit på ett så bra sätt som skedde beror på goda och förutseende insatser från personal och chefer där det, som tidigare år, finns en vilja och ett stort intresse att lösa de problem som man stod inför och som uppkom löpande. 

Det fanns fler tillgängliga vårdplatser under sommaren än vad som prognosticerades. Reduktionen av disponibla vårdplatser var under sommaren 2017 reducerat med 23 % jämfört med våren vilket är mindre än den 2016. Kungälvs sjukhus (KS) och Alingsås lasarett (AL) gjorde den största reduktionen med 26 %, vilken ändå var mindre än 2016. Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Norra Älvsborgs och Uddevalla sjukhus (NU) gjorde den minsta reduktionen (19-20 %). Precis som förra året var de genomsnittliga beläggningsnivåerna under sommaren inom somatiken vid dessa sjukhus över 100 %, vilket medför stora risker för patientsäkerheten.

Påverkan på verksamheterna rapporterades som mest ansträngd på nivå 2 (betydande påverkan). Ingen allvarlig eller kritisk påverkan har rapporterats. Överlag var påverkan mindre uttalad i sommar jämfört med förra sommaren, trots att beläggningsnivåerna var i stort sett desamma.

Antalet avvikelserapporter har inte ökat under sommaren och inga allvarliga händelser har rapporterats.

Publicerad: