Regional grundutbildning i fallprevention för all sjukvårdspersonal

Denna grundutbildning i fallprevention riktar sig till all sjukvårdspersonal som arbetar med patientvård inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen är webbaserad och finns i Lärplattformen.

Fallprevention - regional utbildning (länken fungerar endast inom VGRs nätverk)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18