Resultat från medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2017

Hösten 2017 genomfördes patientsäkerhetsenkäten och medarbetarenkäten i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i VGR. Patientsäkerhetsenkäten mäter hur medarbetare i hälso- och sjukvården upplever patientsäkerhetskulturen. Här presenteras resultatet.

Patientsäkerhetsenkäten kallades tidigare patientsäkerhetskultur-mätningen och genomfördes 2011, 2013 och 2015. En del av frågorna i patient-säkerhetskulturmätningen och medarbetarenkäten överlappade tidigare varandra. Inför 2017 har en del frågor tagits bort ur patientsäkerhetsenkäten. 

Senast uppdaterad: 2017-12-15 07:18