Resultat PPM trycksår vecka 10 2018

I årets punktprevalensmätning deltog drygt 2000 patienter inom Västra Götalandsregionen. Ögonblicksbilden som mätningen ger visar en något stigande trend avseende andelen patienter med trycksår kategori 2-4. Även nationellt ses en svag uppgång av andelen patienter med trycksår.

Senast uppdaterad: 2018-04-19 09:40