Säkerhetskulturtrappan från A till E

Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt arbete med patientsäkerhet.

Dialogverktyget Säkerhetskulturtrappan innehåller åtta dimensioner som är centrala för patientsäkerhetskulturen. Dessa beskrivs närmare i verktyget.

Dimensionerna skattas i fem nivåer, från A till E beroende på hur väl utvecklad säkerhetskulturen är. Genom en teambaserad övning skapas en gemensam bild av patientsäkerhetskulturen i verksamheten och möjligheter att utveckla den vidare.

Senast uppdaterad: 2018-10-02 15:32