Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stor ökning av svarfrekvensen i den gemensamma medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten i VGR

Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen ökade med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. När det gäller patientsäkerhetsenkäten ökade svarsfrekvensen mer markant. Hela 70 procent besvarade den i jämförelse med 45 procent 2015. Främsta skälet till det är att för första gången samordnades genomförandet av de två enkäterna.

Medarbetarna i VGR tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete. Men det finns också mindre bra resultat i den medarbetar- och patientsäkerhetsenkät som nyligen presenterats.

– Jag är glad och tacksam att så många medarbetare har tagit sig tiden att svara på enkäterna, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Resultatet är ett viktigt verktyg för oss i förbättringsarbetet för att nå det långsiktiga målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Nollvision för vårdskador

– Vi har en nollvision angående undvikbara vårdskador, säger Ann-Sofi Lodin. Medarbetare ska känna att de kan prioritera att arbeta patientsäkert. 28 procent svarar idag att de någon gång offrar detta för att hinna få mer gjort. Jag vill veta vad som ligger bakom det svaret och vad som krävs för att vi skall minimera antalet vårdskador.

Arbetet känns meningsfullt

Det finns både bra och mindre bra resultat att utläsa av enkätsvaren. 91 procent av alla medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt och viktigt. Dessutom ser en stor majoritet fram emot att gå till arbetet – något som ökat med sju procentenheter sedan 2015. Stödet och gemenskapen med arbetskamrater och närmaste chef upplevs också som högt. När det gäller verksamhetens mål så känner många till dessa och de vet också vad som förväntas av dem i sina arbeten.

Trots detta är det väldigt många som anser att de inte har tid för eftertanke och reflektion, inte har möjlighet till återhämtning genom raster eller pauser eller inte kan påverka sina arbetstider. En betydande del av medarbetarna tycker också att de skulle behöva ha bättre fungerande IT-stöd i sitt arbete.

Hur tar VGR hand om resultatet?

– Det viktigaste är att cheferna tar resultatet från medarbetarenkäten på allvar och för en dialog med medarbetarna, säger Ann-Sofi Lodin. De ska diskutera resultatet, identifiera våra styrkor och svagheter på respektive arbetsplats. Sedan ska de arbeta tillsammans med medarbetarna och gemensamt komma överens om vilka förbättringsåtgärder de vill arbeta med.

Senast uppdaterad: 2017-11-13 09:35