Hur många skador upptäcker vi i vården och vad gör vi med dem?

Mycket talar för att antalet skador på patienter som uppkommer till följd av hälso- och sjukvård och som upptäcks utgör toppen på ett isberg. Här kan du läsa en rapport om hur arbetet bedrivs med de skador som blir upptäckta.

Rapport - Upptäcka skador i vården  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17