Vårdrelaterade infektioner - ny regional webbutbildning

Denna utbildning är till för dig som ordinerar antibiotika i Meliorjournalen och därmed aktiverar Infektionsverktygets registreringsmodul i Melior. Det betyder att den riktar sig till alla kliniskt verksamma läkare på sjukhusförvaltningarna i VGR.

Vårdrelaterade infektioner - regional webbutbildning (länken fungerar endast inom VGR:s nätverk) 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18