Vecka 10 utförs nationell punktprevalensmätning av trycksår

Punktprevalensmätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Mätningen sker i vecka 10 på i förväg angivet datum som bestäms avrespektive sjukhus/äldreboende/hemsjukvård. Här hittar du instruktioner och information om bakgrunden till mätningen.

Att få beskrivande data på hur det ser ut i den egna verksamheten och också jämföra sig med andra är en välkänd drivkraft i allt utvecklings- och förbättringsarbete. Återkoppling av resultaten är av mycket stor betydelse för det fortsatta förbättringsarbetet som bör kopplas till åtgärdspaketet för trycksår i samband med vård.

Vilka ska utföra mätningen?

Punktprevalensmätningen vänder sig till hälso- och sjukvård i såväl
landsting/regioner och kommuner. Mätningen omfattar alla personer som är 18 år och äldre.

Såhär går det till 

Punktprevalensmätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Mätningen sker i vecka 10 på i förväg angivet datum som bestäms av respektive sjukhus/äldreboende/hemsjukvård.

Instruktioner 

Nedan hittar du hela instruktionen från Sveriges kommuner och landsting. 

Instruktioner - Nationell punktprevalensmätning av trycksår vecka 10 

Senast uppdaterad: 2018-02-17 07:42