Aktuell statistik 180903

Nu finns aktuell statistik per 180903 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under augusti 2018.

Statistik patientsäkerhet