Händelseanalyser utförda under september 2017 finns nu tillgängliga

Händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha kunskapsbank under september 2017 finns nu tillgängliga.

Läs mer om händelseanalyserna gjorda i september 2017 här