Patientsäkerhetsplan och riktlinjer

Patientsäkerhetsplanen och riktlinjerna är ett stöd till alla medarbetare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i deras egna kontinuerliga patientsäkerhetsarbete. Syftet med arbetet är att stärka patientsäkerheten, minska förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador.

Senast uppdaterad: 2019-01-08 14:03