Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapporter om patientsäkerhet

Här finns rapporter om bland annat FRAM, Lex Maria, Nitha och vårdskador.

Fallskador

Kartläggning av fall och fallskador på Västra Götalandsregionens finansierade sjukhus 

Kartläggning av funktioner och analys av samverkan vid förlossningsavdelningen på NÄL

FRAM

Brister i remisser - vad FRAMkommer i Lex Maria-anmälningarna?

Fallprevention inom Västra Götalandsregionens sjukhus 

FRAM-analys av handläggning av patienter med affektiv sjukdom inom psykiatrisk öppenvård

FRAM-analys om komplexa system och skydd mot suicid

FRAM-analys: Hur handläggs patienter med ökad risk för suicid i den psykiatriska öppenvården?

Händelseanalys

Granskning av händelseanalyser efter suicid i  Västra Götalandsregionen 2009-2013

Oönskade händelser inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen  

IVO-anmälningar

Kategorisering av anmälningar till IVO 

Klagomål och Lex Maria 

Klagomålsbeslut 2012-2013 

Lex Maria och klagomål på förlossningsvården 

Lex Maria-beslut 2012-2013

Läka läkemedelshanteringen -En sammanställning och analys av 156 Lex Maria- och klagomålsutredningar i Västra Götalandsregionen

Läkemedel

Läkemedelsprocess avseende barn inom Västra Götalandsregionens sjukhus 

Nitha 

Nitha årsrapport 2016

Socialstyrelsen

Lägesrapport inom patientsäkerhet 2017 - Socialstyrelsen

Lägesrapport inom patientsäkerhet 2016 - Socialstyrelsen

Säkerhetskultur 

Medarbetar- och patientsäkerhetsenkät från 2017 i Västra Götalandsregionen

Säkerhetskultur i vård och omsorg - stöd och hinder - Rapport från Göteborgs Universitet

Trycksår

Punktprevalensmätning av trycksår - resultat 2018 i Västra Götalandsregionen 
Punktprevalensmätning av trycksår - resultat 2017 i Västra Götalandsregionen

Vårdplatser

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2017

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2016

Vårdskador

Upptäcka skador i vården

Vårdskadeutvecklingen och vårdresursanvändningen vid vårdskador i Västra Götalandsregionen

Vårdskador i Västra Götalandsregionen 2013-2016 MJG rapport 

Vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen 2013-2017

Vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen 2013-2014

Överbeläggningar

Överbeläggningar och rapporterade skador i Västra Götalandsregionen 2012-2013

Senast uppdaterad: 2019-01-08 10:26