Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapporter om patientsäkerhet

Här finns rapporter om bland annat FRAM, Lex Maria, Nitha och vårdskador.

Fallskador

Fallprevention inom Västra Götalandsregionens sjukhus 

Kartläggning av fall och fallskador på Västra Götalandsregionens finansierade sjukhus 

FRAM

Brister i remisser - vad FRAMkommer i Lex Maria-anmälningarna?

FRAM-analys av handläggning av patienter med affektiv sjukdom inom psykiatrisk öppenvård

FRAM-analys om komplexa system och skydd mot suicid

FRAM-analys: Hur handläggs patienter med ökad risk för suicid i den psykiatriska öppenvården?

Kartläggning av funktioner och analys av samverkan vid förlossningsavdelningen på NÄL

Händelseanalys

Oönskade händelser inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen  

Klagomål och Lex Maria 

Lex Maria och klagomål på förlossningsvården 

Läka läkemedelshanteringen -En sammanställning och analys av 156 Lex Maria- och klagomålsutredningar i Västra Götalandsregionen

Säkerhetskultur 

Medarbetar- och patientsäkerhetsenkät från 2017 i Västra Götalandsregionen

Säkerhetskultur i vård och omsorg - stöd och hinder - Rapport från Göteborgs Universitet

Trycksår

Punktprevalensmätning av trycksår - resultat 2019 i Västra Götalandsregionen 

Vårdplatser

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2017

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2016

Vårdskador

Upptäcka skador i vården

Vårdskadeutvecklingen och vårdresursanvändningen vid vårdskador i Västra Götalandsregionen

Vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen 2013-2017

Senast uppdaterad: 2019-07-01 14:14