Statistik

Här hittar du statistik gällande Lex Maria, anmälningar och klagomål till IVO avseende patientsäkerhet samt statistik över händelseanalyser gjorda i Nitha Kunskapsbank.

Senast uppdaterad: 2019-01-08 09:37