Patientsäkerhetsberättelse

På denna sida finns patientsäkerhetsberättelser från Västra Götalandsregionen. Den 1 mars 2018 publicerades patientsäkerhetsberättelserna avseende 2017. Här kan du läsa mer samt se Regionstyrelsens beslut gällande patientsäkerhetsberättelser med anledning av patientsäkerhetslagen.

Patientsäkerhetslagen som gäller från och med 1 januari 2011 kräver bland annat att alla vårdgivare ska upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse med redogörelse för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Regionstyrelsen beslutade i december 2010 att fastställa organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet samt att patientsäkerhetsberättelse ska upprättas för varje förvaltning samt för regionen gemensamt.

Se beslutet här. 

För privata vårdgivare 

Mall för patientsäkerhetsberättelse avseende privata vårdgivare