Rapporter A-Ö

A-F
Brister i remisser - vad FRAMkommer i Lex Maria-anmälningarna?

Fallprevention inom Västra Götalandsregionens sjukhus 

FRAM-analys av handläggning av patienter med affektiv sjukdom inom psykiatrisk öppenvård

FRAM-analys om komplexa system och skydd mot suicid

FRAM-analys: Hur handläggs patienter med ökad risk för suicid i den psykiatriska öppenvården?

G-K

Granskning av händelseanalyser efter suicid i  Västra Götalandsregionen 2009-2013


Kartläggning av fall och fallskador på Västra Götalandsregionens finansierade sjukhus 

Kartläggning av funktioner och analys av samverkan vid förlossningsavdelningen på NÄL

Kategorisering av anmälningar till IVO 

L-M
Klagomålsbeslut 2012-2013 

Lex Maria-beslut 2012-2013

Läka läkemedelshanteringen -En sammanställning och analys av 156 Lex Maria- och klagomålsutredningar i Västra Götalandsregionen

Läkemedelsprocess avseende barn inom Västra Götalandsregionens sjukhus 

Lägesrapport inom patientsäkerhet 2017 - Socialstyrelsen

Lägesrapport inom patientsäkerhet 2016 - Socialstyrelsen


N-O
Nitha årsrapport 2016

Oönskade händelser inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen  

P
Patientsäkerhetskultur i Västra Götalandsregionen - rapport från 2015

Patientsäkerhetsplan 2017 Västra Götalandsregionen

Patientsäkerhetsplan 2018 Västra Götalandsregionen

Punktprevalensmätning av trycksår - resultat 2017 i Västra Götalandsregionen

R-V

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018 Västra Götalandsregionen

Upptäcka skador i vården

Vårdskadeutvecklingen och vårdresursanvändningen vid vårdskador i Västra Götalandsregionen

Vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen 2013-2014

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2017

Vårdskador i Västra Götalandsregionen 2013-2016 MJG rapport 

Vårdplatssituationen och patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen sommaren 2016

W-Ö
Överbeläggningar och rapporterade skador i Västra Götalandsregionen 2012-2013