Funktionsgrupp chefläkare

Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Här kan du hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i gruppen, uppdragsbeskrivning, ta del av minnesanteckningar och se kommande mötestider.

Gruppen ska

  • bereda och genomföra frågor på uppdrag av grupp på nivå 1
  • identifiera och initiera gemensamma frågor inom området
  • vara forum för omvärldbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information
  • bidra till genomförande av fattade beslut och följa upp gemensamma frågor
  • föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet
  • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar.

Gruppen ska även driva utveckling av patientsäkerhetsområdet och bidra till att såväl den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som erbjuds invånarna utifrån huvudmannaansvaret samt utifrån vårdgivaransvaret har en hög patientsäkerhet. Detta betyder att risker för vårdskador för invånare och patienter ständigt ska minimeras.

Uppdragsbeskrivning funktionsgrupp chefläkare 

2018: 

21 september

12 oktober

30 november

14 december

Marga Brisman

Ordförande
Telefonnummer

Karin Lundgren

Administrativ koordinator
Telefonnummer