Statistik

Här hittar du statistik gällande Lex Maria, anmälningar och klagomål till IVO avseende patientsäkerhet samt statistik över händelseanalyser gjorda i Nitha Kunskapsbank.

Statistik patientsäkerhet 

Statistik patientklagomål