Utbildning i händelseanalys

Workshop i händelseanalys 

Att som analysledare och granskare skärskåda en händelseanalys kan vara svårt. Särskilda svårigheter finns vid identifiering av oönskade händelser (felhändelser) i ett händelseförlopp, genomföra orsaksanalys och slutligen föreslå åtgärder.

För att öka kunskaperna inom dessa områden arrangeras en dag för samtal, dialog och diskussion. Vi kommer utgå från två analyser: En ur Nitha Kunskapsbank och en analys som en av deltagarna anmält.

Målgrupp: Mötet riktar sig till chefläkare och analysledare som arbetar aktivt med händelseanalyser. 

Workshopledare: Graciela Carlson, Regionutvecklare enhet patientsäkerhet och Thomas Brezicka, Chefläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

  • 19 februari kl. 13.00 - 16.00 på Gullbergsvass konferenscenter i Göteborg

    Anmäl dig här 

  • 16 maj kl. 13.00 - 16.00 på Gullbergsvass konferenscenter i Göteborg Anmäl dig här

 

Orienterande händelseanalyser 

Denna halvdagsutbildning vänder sig till dig som behöver ha kunskaper om hur en händelseanalys genomförs och dess roll i patientsäkerhetsarbetet och verksamhetsutveckling.

Vi kommer att gå igenom de lagar och föreskrifter som reglerar utredning av vårdskadehändelser, patientsäkerhetssystemet och händelseanalysmetoden.  Vi kommer också gå igenom det nationella it-stödet för händelseanalys (Nitha). Metoden kommer också att belysas genom övning med praktiska exempel.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till bland annat chefer, chefläkare och andra befattningshavare som i sitt arbete behöver känna till regelverket och metoden. Utbildningen kan vara lämplig som orientering även för blivande analysledare men som ännu inte getts möjlighet att gå den särskilda kursen.

Kursledare: Thomas Brezicka, Chefläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset 

  • 26 februari kl. 9.00 - 12.00 på Gullbergsvass konferenscenter i Göteborg 
    Anmäl dig här
  • 2 april kl. 9.00 - 12.00 på Gullbergsvass konferenscenter i Göteborg 
    Anmäl dig här  
Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:46