Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbutbildningar om patientsäkerhet

Här samlar vi webbutbildningar som finns om patientsäkerhet.

Fallskador 

Fallprevention
Denna webbutbildning riktar sig till dig som jobbar i hälso- och sjukvården. 

Ett fall för teamet 
Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor.

Att förebygga trycksår, fallskador och undernäring  
Syftet är att sprida kunskap kring prevention av trycksår, undernäring och fall. Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar i hälso- och sjukvården. 

Antibiotika 

Antibiotikasmart 
Antibiotikasmart är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Sårsmart 
Denna utbildning fokuserar på att varje sår måste få en diagnos. I avsaknad av diagnos behandlas såret ofta fel och läker då långsammare eller inte alls, vilket leder till ökad antibiotikaanvändning

Vårdrelaterade infektioner 
Utbildningen vänder sig till dig som ordinerar antibiotika i Meliorjournalen och därmed aktiverar Infektionsverktygets registreringsmodul i Melior. Den riktar sig till alla kliniskt verksamma läkare på sjukhusförvaltningarna i VGR. Utbildningen är också tillgänglig för legitimerade sjuksköterskor.

Kommunikation 

Förstå mig rätt 
Förstå mig rätt är en samtalsmetod som används i det dagliga arbetet i vården för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Vårdhygien 

Filmer - Introduktion till vårdhygien 
Denna webbutbildning riktar sig till dig som är anställd i VGR.

Hygienkörkort  
Denna webbutbildning riktar sig till dig som är anställd i VGR.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-07-16 12:42