Nitha

Här kan du läsa mer om Nitha, ett system som används för att genomföra händelseanalyser. Nitha rekommenderas att användas i Västra Götalandregionen

Nitha är en databas där en mängd uppgifter kan matas in och enkelt samlas och delges till ditt analysteam. Du som analysledare ger behörighet till analysteamet i så att de kan ta del av materialet som rör analysen som är under utredning. I verktyget finns möjlighet att enkelt rita analysgraf och viss del av innehållet kopieras sedan till en preliminärrapport. När din analysrapport är färdigställd och avidentifierad ska den överföras i Nithas kunskapsbank.

Nitha kunskapsbank stödjer lärande utifrån andras erfarenheter. Den är öppen för alla användare inom landsting och kommuner som har tillgång till sjunet och innehåller alla analyser som är avslutade.

Med sökverktyget i kunskapsbanken kan analyser selekteras efter ett eller flera kriterier beroende på vad just du har behov av och rapporterna då användas i ett lärande. Enklare analyser kan göras i kunskapsbankens statistikverktyg av hela materialet eller av selekterade grupper. För djupare analys kan avidentifierade filer laddas ner för behandling i egna statistikprogram.

Nationellt it-stöd för händelseanalys

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Händelseanalyser gjorda i VGR överförda till Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna (oktober 2017 - september 2018) hittar du här

Graciela Carlson

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-08-24 13:48