Skada på patient

På denna sida kan du som vårdgivare få information om hur du går tillväga om en skada på patient inträffar. Du kan också läsa om hur och när en Lex Maria-anmälan ska göras. Här finns också information om hur Västra Götalandsregionen arbetar med avvikelser och patientsäkerhetsarbetet på en regionövergripande nivå.