Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutsdokument och rapporter

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa är för hela VGR, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, samt dess handlingsplan.

Rapport och handlingsplan för brukar- och närståendemedverkan/inflytande. Förslag på aktiviteter (handlingsplan) antogs på sektorsråd psykiatri 2016-09-16.

Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen (tjänsteutlåtande och HSS-beslut).

Internetförmedlad psykologisk behandling - riktlinje. Behandlingsformen har gott forskningsstöd och är en effektiv behandling vid lindrig till medelsvår problematik.

Slutrapport Peer Support - Utvärdering av pilotprojektet inom vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.  

Regionala utvecklingsplaner

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, RUP, inklusive. kompletterande område; PTSD. Antogs i regionfullmäktige 2014-05-23.

Regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatri, BRUP. Antogs i regionfullmäktige 2017-01-31.

Protokoll och handlingar

Titel

Protokoll och handlingar

Titel
Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:29