Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter och externa arrangemang

Psykisk hälsa för lärande –lärande för psykisk hälsa!Forskar-och praktikerseminarium för fullföljda studier.

Efter upphandling finns nu avtal i VGR för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi.

Efter upphandling är nu nytt avtal på plats i VGR för Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi).

World Mental Health Day infaller årligen den 10 oktober. I år uppmärksammas spelberoende vid öppet kvällsprogram på Göteborgs universitet i Vasaparken. Vad vet vi idag om datorspelsberoende och beroende av spel om pengar? Hur förstå och förhålla sig till spelandets motsägelsefulla dimensioner? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Och vad gör vi för att minska riskerna för att hamna i ett beroende?

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.

Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019

Det här är startskottet för Gothia Forums första regionala konferens för klinisk forskning i vår roll som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Konferensen skall stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen.

Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende.

Välkommen till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet!

Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.

Två seminarietillfällen är inplanerade under hösten, Göteborg 5:e september och Trollhättan 19:e september.

CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Samordnade insatser för personer med samsjuklighet

Nu kan du ta del av ett sammandrag av seminariet Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer som anordnades av CERA den 20 maj 2019

Välkommen att anmäla dig till Förebygg.nu den 13–14 november i Göteborg!

Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende.

CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

”Spekulationer kring nya farmakologiska behandlingsprinciper för autism och negativa symptom vid schizofreni”

Välkommen till utbildningsdagar om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar i Göteborg och Skövde. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Eftermiddagen är kostnadsfri.

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Öppet seminarium om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre

Användning av benzodiazepiner (vuxenpsykiatri)

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.

Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel­bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam­mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat fall väntar en skärpt lagstiftning.

Vad vet vi egentligen om e-cigaretter och hur skadliga är de? Energidrycker – är det något för våra barn och ungdomar? Kosttillskott, är det något som vi och våra ungdomar behöver äta? Ökar datorspelandet bland våra ungdomar och i så fall, vilka konsekvenser kan det få? Social resursförvaltning i Göteborgs Stad arrangerar en halvdagsutbildning om e-cigaretter, energidrycker, kosttillskott och kroppsideal samt om överdrivet dataspelande bland barn och ungdomar. Målgrupp är alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Påverka unga att göra hälsosamma val! Medverka på kunskapshöjande halvdagsseminarier om droger, våld om riskbeteenden.

På den regionala enheten OCD-Tvångssyndrom Lerum arbetar teamet med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. I podden samtalar Johannes Cannán-Magnusson med profiler inom OCD-området samt behandlare ifrån OCD-mottagningen som delar med sig av sin kunskap kring diagnos, behandling och forskning inom ämnet psykiatri och i synnerhet tvångssyndrom och närliggande diagnoser. OCD-podden är en podcast från Västra Götalandsregionen.

PYC är en hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter utifrån säkerhet, omvårdnad om och samspel med barnet. Initialt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av en konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.

Plenarföreläsningar med bland annat Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz och Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Under eftermiddagen den 21 februari kommer det att hållas en konferens om Återhämtningsguiden i Göteborg

Målgruppen är idrottsmedicinskt och -psykologiskt utbildade, idrottslärare, kvalificerade idrottsledare och andra som är aktiva inom anti-doping. Utöver detta är massmedia en målgrupp för att få den meddelade kunskapen ut till den intresserade allmänheten. Nivån ska därför vara hög ur vetenskaplig synvinkel, men meddelas på ett sådant språk att exempelvis journalister kan ta till sig det sagda och extrahera det de tycker är viktigt att förmedla vidare. Utgångspunkten är ”idrott”, helst med svenska förtecken Valet av ämne föranleds främst av modafinilets framgångar som drog vid examina av olika slag och det stora bruket bland studenter, främst i USA. Det är sannolikt att modafinil kommer att bli aktuellt också i Sverige inom de närmsta åren. Samtidigt är det viktigt att relatera modafinilets effekter också till de redan dopingklassade amfetamin och anabola steroider och det inte dopingklassade kaffeinet, samt – särskilt – vilka mål man kan uppnå med modern idrottspsykologi. Dessutom ska helhet sättas i ett socialt och etiskt perspektiv.

Att komma till sin rätt är ett projekt med syfte att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken inom psykiatrin. Projektet som drivs av både personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin, presenterar nu sin slutrapport vid ett seminarium och visar ett par korta filmer om projektet.

Är du nyfiken på beroendesjukdomar och skulle vilja lära dig mer? Intresset för höstens måndagsseminarier om Beroendesjukdomar med Dr Christian Simonsberg har varit mycket stort och vi har därför beslutat att köra ytterligare en omgång under våren 2019.

Stuart Montgomery, professor emeritus i psykiatri, tidigare verksam vid Imperial College i London, är en pionjär och legendar vad gäller klinisk utvärdering av läkemedel mot depression och andra psykiatriska sjukdomar. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar, är citerad cirka 20.000 gånger, och var den som – tillsammans med Marie Åsberg – utvecklade den välbekanta Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS).

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende - CERA utlyser ett stipendium på 10 000 kr för unga forskare eller mastersstudenter för att möjliggöra tid och utrymme för planering av framtida verksamhet. Det kan gälla en kommande studie eller en vistelse vid annan institution. Det kan handla om att utveckla eller stärka ett nationellt eller internationellt samarbete.

Fyra veckors nykterhet före en operation kan leda till halverad risk för komplikationer. Nu tittar Västra Götalandsregionen på att införa regiongemensamma riktlinjer för alkoholfria operationer.

Hur kan migrationens olika faser påverka den psykiska hälsan? Och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen?

Det gick inte att ladda innehållet. Ladda om sidan för att försöka igen.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-14 17:13