Basutbildning om spelproblem 2018-10-02 och 2018-10-12

Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken

Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.

Mer information och länk till anmälningssida!

 

Senast uppdaterad: 2018-07-27 21:23