Seminarium om självskadebeteende 2018-11-05

Välkomna till ett seminarium om självskadebeteende, Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Målgrupp för seminariet är professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende.

Under seminariet ges tips på konkreta verktyg som tagits fram genom SHEDO och Arbetsutskottet för nationellt arbete självskadebeteende som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv

Arrangör: SHEDO, Arbetsutskottet för nationellt arbete självskadebeteende och Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG.

Läs mer och anmälan!

Senast uppdaterad: 2019-02-21 08:47