Personlighetssyndrom EIPS och Självskada

Magnus Skog

Ordförande

Pethra Zollfrank

Koordinator
 • Elisabet Bolk, NU/BUP
 • Polly Bohlin, SHEDO - brukarorganisation
 • Ulrika Bonde, KS
 • Ana Dinca, SÄS
 • Maria Edström, NU/BUP - samt deltar i nationell arbetsgrupp Självskadebeteende
 • Aase Eriksson, NU
 • Irja Forsman, SHEDO - brukarorganisation
 • Madeleine Frankenberg, SkaS
 • Giuseppe Guerriero, SU/Affektiva
 • Therese Lindén, SU/Affektiva
 • Maia Nilsson, SkaS
 • Nina Pedersen, SU/Affektiva
 • Sophie Steijer, SU/Affektiva
Senast uppdaterad: 2019-01-28 13:42