Somatisk ohälsa hos långtidssjuka

Torbjörn Collinder

Ordförande

Pethra Zollfrank

Koordinator

Övriga deltagare

  • Mattias Ekman, SkaS Rättspsykiatri
  • Torgny Hjort, NU
  • Päivi Jakum, NU
  • Lise-Lotte Risö Bergerlind, KPH
  • Anna-Mia Tell, SÄS
  • Jarl Torgerson, SU/Psykos
  • Dirk Vleugels, Närhälsan
  • Peder Welin, Kunskapsstyrning jämlik vård
Senast uppdaterad: 2018-12-03 19:42