Somatisk ohälsa vid psykisk sjukdom

Ulf Svensson

Ordförande

Pethra Zollfrank

Koordinator

Övriga deltagare

  • Mattias Ekman, SkaS Rättspsykiatri
  • Torgny Hjort, NU
  • Päivi Jakum, NU
  • Denada Aiff, SU
  • Anna-Mia Tell, SÄS
  • Jarl Torgerson, SU/Psykos
  • Dirk Vleugels, Närhälsan
  • Peder Welin, Kunskapsstyrning jämlik vård
  • Johannes Nordholm, SU
Senast uppdaterad: 2019-01-28 13:43