Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kunskapsstöd för psykisk hälsa?
Skicka gärna e-post: rs.hsa.kph@vgregion.se

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Enhetschef

Claes Ridderbjelke

Regionutvecklare

Elna Persson

Regionutvecklare

Eva Hallberg

Regionutvecklare

Mia Harty

Regionutvecklare

Stephan Ehlers

Medicinsk rådgivare

Sven Ernstsson

Regionutvecklare och samordnare för KIPA-projektet

Ulf Svensson

Medicinsk rådgivare

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare

METIS-kansli / Utbildnings- & fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin VGR

Vill du komma i kontakt med oss på kansliet?  Skicka gärna e-post: metis.vgr@vgregion.se

Ann-Kristin Antonsson

Adm.koordinator METIS
Telefonnummer

Rajna Knez

Medicinsk rådgivare, METIS

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare
Fortbildning för specialister

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor
Fortbildning för specialister