Nationell konferens i rättspsykiatri i Göteborg 23–24 augusti 2023

Välkommen till nationell rättspsykiatrisk konferens på temat Evidensbaserad rättspsykiatri. Konferensen arrangeras av det nationella forskningsprogrammet FORevidence.

Konferensen riktar sig till kliniker, beslutsfattare, forskare och andra intressenter inom svensk
rättspsykiatri. Syftet med konferensen är att genom diskussioner och kunskapsutbyte skapa ett underlag för en fortsatt utveckling av evidensbaserad rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Deltagande är kostnadsfritt och lunch och fika ingår under konferensdagarna!

Mer information om konferensen och anmälan via denna länk:
www.gu.se/forevidence-konferens