Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning projekt - hälsopedagog i psykiatrisk öppenvård

Denna slutrapport beskriver bakgrunden till att hälsopedagog anställdes i öppenvårdspsykiatrin, NU- sjukvården. Den beskriver också hur projektplanen växte fram, vilka områden som varit fokus för arbetet och hur arbetet genomförts. Den redovisar också resultat och diskussion av de olika insatser som utförts och avslutningsvis förslag till fortsatt arbete.

Rapporten beskriver den kartläggning som visar hur riktlinjen RMR (Regional medicinsk riktlinje) Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk sjukdom har implementerats på klinikens mottagningar. Kartläggningen gjordes genom intervjuer med chefer och medarbetare under 2018. Uppföljning av kartläggningen utfördes 2020 med chefer och medarbetare, denna gång via e-enkät. Statistik på antal utförda hälsosamtal/levnadsvanor samt utförda FaR (Fysisk aktivitet på recept) presenteras.

Ett gruppkoncept för levnadsvanearbete har tagits fram. I rapporten beskrivs detta koncept som heter Hälsa för Dig, processen tillsammans med patienterna samt deras utvärderingar av gruppen. Ett nätverk för levnadsvanor har skapats med representanter från klinikens mottagningar, nätverket träffas ca en gång per termin.

Frågeställningarna har under denna 2 år långa projekttid fördjupats och anpassats efter behov som framkommit, de inledande frågeställningarna var:

1. Hur känd är RMR Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk sjukdom och hur har den implementeras på mottagningarna?
2. Hur ser chefer och medarbetare på levnadsvanearbete och i vilken omfattning arbetar man med levnadsvanor?
3. Hur kan man arbeta med levnadsvanor i grupp och vad har det gett patienterna som varit med?

Läs hela rapporten här

Senast uppdaterad: 2023-04-06 15:21