Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

CERA utlyser stipendium

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende - CERA utlyser ett stipendium på 10 000 kr för unga forskare eller mastersstudenter för att möjliggöra tid och utrymme för planering av framtida verksamhet. Det kan gälla en kommande studie eller en vistelse vid annan institution. Det kan handla om att utveckla eller stärka ett nationellt eller internationellt samarbete.

Den som kan komma ifråga för stipendiet är i första hand doktorand eller nydisputerad (2 år). Om det inte finns tillräckligt många relevanta sökande med denna bakgrund så kan stipendiet gå till en masteruppsats och stipendiet söks i så fall av student och handledare gemensamt.

Planeringsbidraget ska användas för planering av forsknings- eller uppsatsarbete som rör bruk, riskbruk eller beroende inom områdena alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS-området). Forskningen kan omfattas av experimentella laboratoriestudier (såväl prekliniska som humanstudier) och/eller klinisk/praktiknära forskning. Fokus kan vara på förebyggande insatser. Forskningen kan vara inom områden som neurovetenskap, samhällsmedicin, folkhälsovetenskap, socialvetenskap och/eller samhällsvetenskap eller motsvarande.

Du söker stipendiet genom att skriva en noggrann och väl underbyggd motivering på max fyra sidor till varför du behöver stipendiet och hur pengarna ska användas. Bifoga också ditt CV. Doktorander och mastersstudenter ska också bifoga intyg från handledare att denne stödjer ansökan.

Bedömningen av vem som ska få stipendiet görs av styrgruppen i CERA som också kommer att motivera sitt beslut. Beslutet kan inte överklagas.

Det förväntas att stipendiaten gör en muntlig redovisning av hur stipendiet har använts för styrgruppen i CERA.

Ansökningar skickas löpande till claudia.fahlke@psy.gu.se

För eventuella frågor kontakta claudia.fahlke@psy.gu.se

OBS! stipendiet utbetalas inte till enskild utan medlen fås efter uppvisande av kostnader.

Vill du veta mer om CERA, vg läs på: CERAs hemsida