Regionala administrativa riktlinjer

Regiongemensamma administrativa riktlinjer inom strategiskt viktiga ämnesområden

Internetförmedlad psykologisk behandling - behandlingsformen har gott forskningsstöd och är en effektiv behandling vid lindrig till medelsvår problematik. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2018-01-22 om en Riktlinje för internetförmedlad psykologisk behandling

Senast uppdaterad: 2018-05-22 07:58