Äldres hälsa och alkohol - Guldkant eller riskbruk? Tillgängligt informationsmaterial

Den ideella organisationen Hela människan har tagit fram filmer, studie- och presentationsmaterial gällande äldres hälsa och alkohol

Informationsmaterial hittar du på:

http://helamanniskan.se/vad-gor-vi/nationella-projekt/aldres-halsa-och-alkohol/

 

Senast uppdaterad: 2018-10-17 09:37