Mot en hållbar framtid! Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg, CERA event 2018-10-25

Välkommen på event, arrangerat av CERA - Center for education and research on addiction

Föreläsningssal 1 - entréplan Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1

Anmäl dig senast 15 oktober

Program och anmälan!

Senast uppdaterad: 2018-09-17 09:08