Funkar tvångsvård/LVM? Inbjudan till seminarium 20 november

Seminarium för ett steg i riktning mot bättre operativa LVM-rutiner samt minskat nyttjande av LVM/tvångsåtgärder

Läs för mer information

Anmälan via regionkalendern