Länsgemensam konferens i ord och bild om samsjuklighet

Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, och denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?

Läs mer och ta del av föreläsningarna.


Senast uppdaterad: 2017-12-12 11:42