Nationell psykoskonferens, 2018-05-16 - 2018-05-18

Konferensen mål är att visa på den bredd och det djup som finns i modern psykosvård.

Under konferensdagarna kommer ett flertal olika metoder att presenteras inom psykosvård. Läs mer och anmäl dig på sidan om konferensen!

Senast uppdaterad: 2018-01-21 16:33