Save the date! Att möta och behandla den suicidnära personen - vilket ansvar ska vi ta? Heldagskonferens 180530

Primärvård och specialistpsykiatri är viktiga arenor för att förebygga suicid och suicidförsök. Vad vi gör måste grundas i vad vi vet om varför människor dör i suicid. Och den 30 maj arrangerar KPH:s processteam suicidalitet (f d kunskapsnod) en regional heldagskonferens i Göteborg för VG-primärvård och specialistpsykiatri.

Programmet för dagen är än så länge preliminärt och kommer bland annat att innehålla:

Föreläsningar av professor och universitetsöverläkare Margda Waern samt specialistläkare i psykiatri Anna Maria Nilsson

 Utrymme för reflektion och dialog kring följande tema:

  • Vilket ansvar har du som arbetar i primärvård och psykiatri?

  • Hur tillförlitliga är suicidriskbedömningar?

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för bra möten med suicidnära patienter?

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för bättre samverkan kring dessa patienter?

Målgrupp: Temadagen riktar sig till dig som arbetar patientnära och kommer i kontakt med suicidnära personer eller arbetar som chef, telefonrådgivare, vårdsamordnare eller verksamhetsutvecklare inom regionen.

Dagen är kostnadsfri - arrangemanget betalas av centrala medel.

Inbjudan med program skickas ut i slutet av vecka 16, men boka upp datumet redan nu!

Anmälan i regionkalendern

Senast uppdaterad: 2019-03-07 00:04