Funkar tvångsvård/LVM? Inbjudan till seminarium 20 november

Seminarium för ett steg i riktning mot bättre operativa LVM-rutiner samt minskat nyttjande av LVM/tvångsåtgärder

Läs för mer information

Anmälan via regionkalendern 

Senast uppdaterad: 2018-10-31 01:04