Kaskadutbildning − grundläggande kunskap om självskadebeteende - nu även som webbutbildning

Kaskad ska vara ett tydligt, konkret och relevant verktyg för att underlätta för verksamheter att hjälpa personer med självskadebeteende. Utbildningen finns nu också tillgänglig i en inspelad version som webbutbildning på Nationella Självskadeprojektets hemsida

Kaskadutbildningens webbversion är med Magnus Skog, psykiatrisköterska och projektledare Nationella Självskadeprojektet/Västra Noden, och Camilla Hallek, läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatrin. Programserien i webbversionen omfattar fyra delar och det tar ungefär 45 minuter att se alla fyra programmen. Utmärkt i internutbildning eller i samverkan med vårdgrannar.

Mer information återfinns på Nationella Självskadeprojektet/Utbildningar

Senast uppdaterad: 2018-11-01 00:34