KBT-behandling vid sömnbesvär - utbilda dig till gruppledare

I samarbete med Kunskapsstöd för psykisk hälsa är ISM med och utbildar gruppledare i KBT-behandling för Insomni. Behandlingsmodellen är kvalitetssäkrad i VGR och ett viktigt led i den stegvisa vårdmodellen som innebär att minska utskrivningen av mediciner vid sömnbesvär. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ ska vara ett förstahandsval vid insomni, enligt regionala medicinska riktlinjer.

Läs mer!

Senast uppdaterad: 2019-02-27 00:04