Den uppkopplade patienten! Seminarium 2018-02-09

Vård via internet, appar och beslutsstöd - vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden? Den 9 februari arrangerar VGR ett seminarium om E-hälsa och det digitala vårdmötet i psykiatri och primärvård.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan dig till dagen i Regionkalendern.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-11-28 00:04