Sömn - behandlingsmaterial

Sömnproblem ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt, enligt regional medicinsk riktlinje. För att bidra till ett ökat utbud i VGR av psykologisk behandling har metoder och material tagits fram.

Behandlingsmaterial för vägledd KBT

Materialet kan även beställas via Marknadsplatsen.

Ytterligare material för bl a sömn och ångest finns under Terapigrupp Psykiatri

Senast uppdaterad: 2018-02-18 18:10