Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa

Pilotprojektet: Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa innebär att sex vårdcentraler (VC) har genom tilläggsuppdrag fått i uppdrag, utöver vårdcentralernas ordinarie uppdrag, att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Dessutom ingår i uppdraget till vårdcentral med tilläggsuppdrag att vara en resurs för personer 19 år och uppåt vid behov av utredning av begåvningsnivå.

Pilotprojektet: Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa

Vårdcentralerna som erhållit uppdraget är:

 • Närhälsan Guldvingens VC, Lidköping (HSNÖ)
 • Närhälsan Södra Torget VC, Borås (HSNS)
 • Kustens VC, Ytterby (HSNV)
 • Capio Läkarhus Kvillebäcken, Hisingen, Göteborg (HSNG)
 • Västerleden VC & BVC l V:a Frölunda, Göteborg (HSNG)
 • Närhälsan Dalaberg VC & BVC, Uddevalla  (HSNN)

Uppstart av ytterligare 5 VC planeras:

 • Närhälsan Mölnlycke vårdcentral, Mölnlycke
 • Närhälsan Kungsstens vårdcentral, Göteborg
 • Allemanshälsan Landala, Göteborg
 • Närhälsan Oden vårdcentral, Falköping
 • Närhälsan Sylte vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Ungas psykiska hälsa

Senast uppdaterad: 2018-02-13 13:16