Forskningsstudie i Göteborg

I maj 2016 redovisades forskningsresultaten från vår utvärdering av FCU och Komet via Internet av Ata Ghaderi, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för projektet. Projektet startade i januari 2011 och pågick till och med 2015. Utvärderingen finansieras av Socialstyrelsen och genomförs i samarbete mellan Närhälsan och 6 stadsdelar i Göteborg.

Familjerna som medverkade i studien följdes upp efter 10 veckor, efter 1 år och efter 2 år. Utvärderingen visar på ett antal effekter gällande Family Check Up. Vi ser en signifikant minskning av:

  • Utagerande beteende
  • Uppmärksamhetsproblem
  • Trotsbeteende
  • Impulsivitet

Vi ser också en ökning av värme och insyn, samt minskning av konflikter i familjen.

Redovisning av forskningsresultat 1:05 min: