Utbildning av PALS-handledare

Utvecklingscentrum utbildar PALS-handledare i en stadsdel eller kommun som i sin tur handleder PALS-team ute på skolorna.

Utbildningen till PALS-handledare innebär i korthet:

• 4 utbildningsdagar a 6 timmar
• 16 timmar utbildningshandledning, 8 tillfällen a 2 timmar
• Möjlighet till telefonkonsultation vid behov

Vi skräddarsyr upplägg för intresserade stadsdelar och kommuner som vill utbilda medarbetare. Grundutbildningen sker antingen på plats i kommunen eller i våra konferenslokaler i Göteborg. Handledningstillfällen sker till viss del via Skype.