Film - Föreläsning Terje Ogden

Terje Ogden besökte oss och Göteborg 2016. Terje är professor i pedagogisk psykologi (dr.philos) och numera senior forskare vid Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU), i Oslo. Terje Ogden mfl står bakom den forskning på PALS som bedrivits i Norge genom åren. Se Terje Ogdens föreläsning om hur man kan skapa en positiv lärandemiljö utifrån skolmodellen PALS och vilka forskningsresultat PALS uppvisar.

Del 1 (42:20 min.)

Del 2 (52:32 min.)