Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar

Innan du kontaktar supporten kring din fråga så kan svaret på din fråga kanske hittas här.

Användarvillkor

Aviseringar

Bifoga filer

Behörigheter

Inloggningsproblem

Ärendehantering

Förändringar i KiV

Kontaktkort

Varningstriangel

Användarvillkor

Användarvillkoren för personalgränsnittet godkänns vid första inloggningen. I dagsläget finns ingen möjlighet att läsa dessa igen efter att godkännande är gjort, men Inera arbetar på att tillgänliggöra villkoren i personalgränssnittet så att de går att läsa igen för den som önskar. I villkoren står: 

Användarvillkor

E-tjänsterna på 1177 möjliggör en säker digital kontakt mellan invånare och vården. All information som skickas mellan invånare och vården via e-tjänsternas ärendehantering är krypterad och säker. 

Endast behörig vårdpersonal och invånaren själv kan se information i ärendena. Vårdpersonalen ansvarar för att journalföra den information som är viktig för invånarens hälsa och vård. Personalverktyget för e-tjänsterna på 1177 är inte ett journalsystem. 

För att använda personalverktyget för e-tjänsterna på 1177 behöver varje vårdpersonal ha en personlig inloggning. Inloggning sker med SITHS-kort och personalen måste finnas i HSA-katalogen. Informationen i HSA-katalogen visas för både invånare och annan vårdpersonal, därför är det viktigt att den är korrekt och uppdaterad. För att kunna hantera ärenden i e-tjänsterna behöver personalen ha behörighet till mottagningen. Verksamhetsansvarig, eller av denne utsett biträde, ansvarar för att tilldela och ta bort vårdpersonalens behörigheter till mottagningen. 

Användarvillkoren godkänns av invånare i samband med första inloggningen. Användarvillkoren finns också att läsa under Inställningar på invånarens konto. 

Villkor för e-tjänsterna på 1177

Allmänt

 • Tjänsten är kostnadsfri. För ditt besök i vården kan du däremot komma att behöva betala en avgift. Läs mer om kostnader och ersättningar 
   
 • När du använder e-tjänsterna på 1177 accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies 
   
 • Du kan bara utföra ärenden som gäller din egen personer eller där du agerar som ombud. Om du är under 13 år kan även dina vårdnadshavare läsa och sköta ärenden för dig. Ärenden som har skickats när du agerar ombud kan läsas av det barn du agerar ombud för.

Personuppgifter

 • E-tjänsterna på 1177 består både av egna tjänster och integrerade externa tjänster. Personuppgifter och annan information behandlas och lagras både i 1177 och hos de externa tjänsterna. De personuppgifter som behandlas i ärenden i 1177 är endast tillgängliga för dig i två år. Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje land.
 • Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och lagras i e-tjänsterna på 1177. Vårdgivarna behandlar dina personuppgifter enligt patientdatalagen och dataskyddsförordningen. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vårdgivarna ska kunna utföra hälso- och sjukvård. Inera AB förvaltar och utvecklar 1177 på uppdrag av Sveriges regioner i rollen som personuppgiftsbiträde.
 • De personuppgifter som vårdgivarna behandlar är uppgifter om din hälsa (journaluppgifter) samt identifikationsuppgifter. Det kan förekomma behandling av andra personuppgifter men bara sådana som är nödvändiga av skäl som hör samman med hälso- och sjukvård. För att få mer information om vilka personuppgifter en vårdgivare behandlar om dig som använder tjänsten ska du vända dig till vårdgivaren eller till vårdgivarens dataskyddsombud.
 • För all personuppgiftsbehandling som sker i e-tjänsterna på 1177 har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingen. Det informationsbyte som sker i e-tjänsterna på 1177 är krypterat och testas regelbundet för att undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärderna som ska säkerställa behandlingens säkerhet.
 • Som användare av e-tjänsterna på 1177 har du ett flertal rättigheter, såsom rätt till registerutdrag. Vill du kräva någon rättighet så ska du vända dig till vårdgivaren. Vill du veta vilka rättigheter du har kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida 
   
 • Du har även rätt att lämna klagomål över vårdgivarnas behandling av dina personuppgifter. Klagomål ska ges till Integritetsskyddsmyndigheten, läs mer på deras hemsida 

Aviseringar

Om invånaren har aktiverat avisering, sms eller e-post, under sina personliga inställningar får de ett sms eller e-post så fort något hamnar i deras inkorg. Det kan vara en tidbokning eller en fråga/svar från vården. I aviseringen står det endast att man har fått ett meddelande/en fråga i 1177 e-tjänster samt att man måste logga in för att läsa svaret. 

Det är bra att prata med invånaren om vikten av att aktivera avisering så att de vet när de får något i sin inkorg från vården. 

Observera att detta inte ska blandas ihop med de sms så utgår från vissa tidbokningssystem med tex påminnelser, dessa skickas från resp tidbok.

För att man ska få en mejlavisering om att ett ärende har inkommit så måste man lägga till adress under Aviseringsinställningar - Avsisering om nytt meddelande till vården.  Fyll i de e-postadresser som ska få ett meddelande när ett nytt ärende inkommer till mottagningen. 

Det finns två olika aviseringar. Dels en avisering som går ut när ett ärende har inkommit och dels en avisering när en vårdgivare ska besvara ett ärende. Aviseringen som man får när man har fått ett ärende tilldelat sig hittar man under "Personliga inställningar". Det är alltså en inställning som varje person måste göra. Där väljer du om du vill ha avisering på mejl eller sms. 

Detta ställer du in under dina personliga inställningar. Du kan där välja om du vill ha avisering till mejl och/eller mobiltelefon. Om inte mejladressen stämmer, prova att uppdatera mot HSA. Om den fortfarande är fel, kontakta din KiV-administatör som får ändra i KiV. Finns inge mobilnummer att välja så saknas detta i KiV, be din KiV-administratör att lägga in detta 

Kontakta din mottagning så ska de plockar bort din mejladress under aviseringar samt din behörighet. Det är administratören på varje mottagning som ansvarar för detta. Mejladressen finns förmodligen inlagt under mottagningens aviseringsinställningar.

 Kontakta din mottagning så att de plockar bort din behörighet samt kontrollerar så att din mejladress är borttagen från mottagningens aviseringar. Nyhetsbrevet skickas ut till de som står angivna som administratörer och ärendehanterare i systemet. Det är administratören på varje mottagning som ansvarar för detta. Kontrollera också så att epost är borttagen under aviseringar.

Bifoga filer

Man behöver ha behörigheten ärendehanterare eller ärendemottagare för att kunna bifoga en fil i ärendet. Här kan du läsa om hur man bifogar fil, vilka format som är möjliga och hur invånare kan bifoga filer. 

Observera att mottagningen måste ha rutiner för hur man hanterar inkomna filer.

Vårdgivare och invånare bifoga fil

Behörigheter

Du kontaktar den som är administratör på den enheten så att denne lägger till din behörighet. All behörighet läggs till av de lokala administratörerna.

Du kontaktar mottagningen och ber den lokala administratören att ta bort din behörighet.

Då har man inte tagit bort mejlaviseringen. Under mottagningens aviseringar kan man lägga till mejladresser som får en avisering när ärende inkommit. Även om man har tagit bort behörigheten så fortsätter aviseringarna gå ut om man inte tar bort mejladressen. Personen kan däremot inte komma åt informationen och läsa eftersom behörigheten är borta.

Korrekta uppgifter om användaren visas men ett meddelande visar att personal inte finns i e-tjänsterna. När användaren läggs till i e-tjänsterna visas felmeddelande "Ett oväntat fel har uppstått". 
Detta beror på att ett mellanslag kommit med vid kopiering av HSA-id. Ta bort mellanslaget och sök om för att lägga till behörigheter. 

Symbolen betyder att användaren saknas eller är dold i HSA (KiV), alternativt har ett passerat slutdatum. Informationen från HSA uppdateras automatiskt en gång i månaden. Uppgifter från HSA kan uppdateras manuellt i användarens personliga inställningar. Om symbolen ligger kvar efter att manuell uppdatering är gjord, kontakta KiV-administratör för felsökning. 

Inloggningsproblem

Ibland kan man behöva rensa cookies. Ta ur tjänstekortet, stäng alla webbläsare och och gå in i kontrollpanelen och rensa cookies. Prova sedan att logga in igen. 

Om det är driftstörningar ska det visas på startsidan där du loggar in. Vid enstaka fall kan driftstörningen innebära att den nationella supporten inte kan lägga in meddelande om driftstörning och då kan man alltid hitta information på Ineras sida om driftstörningar

Hantera inkomna ärenden

Nej, det går inte. Om en invånare skickar in ett ärende till fel mottagning är rekommendationen att man hänvisar till rätt mottagning och gärna skickar med en länk till mottagningens kontaktkort på 1177.se

Man kan alltid se mottagningens alla ärenden under "mottagningens ärenden" och de ser man om man har behörigheten ärendemottagare. Man går sedan in på respektive ärenden och kan där se alla svar och aktiviteter som skett. 

Vill man ge invånaren möjlighet att fortsätta dialogen i samma ärende ska man besvara genom funktionen motfråga. Då är ärendet fortfarande öppet och både vårdgivare och invånaren kan ha en dialog i samma ärende. 

Om vårdgivaren skickar en motfråga och denna ligger obesvarad i en månad så avslutas ärendet automatiskt av systemet. 

I användarvillkoren för personalverktyget framgår att vårdpersonalen ansvarar för att journalföra den information som är viktig för invånarens hälsa och vård. Personalverktyget för e-tjänsterna på 1177 är inte ett journalsystem. 

Förändringar i KiV

Namnet på enheten kommer att uppdateras automatisk i e-tjänsterna och man behöver inte göra något, ingen ny aktivering av enhet behöver göras. (endast om man byter HSA-id)

Ja. När man får helt nytt HSA-id på enhet (eller funktion) så måste man aktivera den nya enheten genom att skicka ett mejl enligt instruktioner som ni hittar under Aktivera enhet

När man har aktiverat den nya enheten ska den gamla inaktiveras enligt instruktioner som ni hittar under Inaktivera enhet.

Frågor om kontaktkort, vad som syns om mottagningen på 1177.se och aktiverade e-tjänster

Efter att man har aktiverat ärendetyperna kan det dröja en stund innan de syns på kontaktkortet på 1177.se.

Informationen på kontaktkortet i Hitta vård uppdateras kl 09:00, 11:00 och 23:00 varje dag. I inloggat läge och eventuellt på andra sidor där de är länkade och ärenden kan inkomma syns de direkt.

 

 

De flesta uppgifterna på kontaktkortet i Hitta vård på 1177.se (ej inloggat läge) hämtas från KiV, förutom ärendetyperna som syns när de blir aktiverade i admingränssnittet för e-tjänsterna. 

För att ändra övriga uppgifter som syns om mottagningen på 1177.se så görs det i KiV och det är er KiV-administratör som ansvarar för att ändra de uppgifterna. 

Även i inloggat läge finns ett kontaktkort och de uppgifter som finns där ansvarar er administratör i e-tjänsterna för. 

Det finns vissa obligatoriska fält i KiV som måste vara ifyllda för att mottagningen ska visas på 1177.se. Den vanligaste orsaken till att en mottagning inte syns är att man inte fyllt i alla tekniskt obligatoriska fält. Läs mer om vilka fält som är obligatoriska här.

Den som ansvarar för att fälten är ifyllda är er KiV-administratör. 

Varningstriangel

Om en varningstriangel syns framför mottagningen så bero på att:

 • Mottagningen har bytt HSA-id - kontrollera och jämför med KiV så att det är samma HSA-id. Du hittar HSA-id för mottagningen i e-tjänsterna i adressfältet högst upp och du kan använda Sök i KiV för att hitta mottagingens HSA-id i KiV.
 • Mottagningens slutdatum har passerat - kontakta då er KiV-administratör som får titta över slutdatum i KiV.
Senast uppdaterad: 2023-01-27 10:48